Uczeń

Po wybraniu modułu uczeń dostępne są dane:

 • Pełne dane ucznia: personalne, teleadresowe, zdjęcie i inne;
 • Informacje o grupach do których zapisany jest uczeń;
 • Wgląd w stan spłat (w szczególności raty) za poszczególne grupy;
 • Przegląd dokumentów wystawionych dla ucznia (KP, KW, WB);
 • Lista faktur wystawionych dla ucznia;
 • Wgląd w towary i usługi sprzedane uczniowi;
 • Przegląd wypożyczeń materiałów dydaktycznych;
 • Wyniki testów realizowanych przez ucznia;
 • Rabaty przyznane uczniowi;
 • Terminy zajęć;
 • Świadectwa wystawione dla ucznia;

Z modułu można wykonać następujące operacje:

 • Edycja wszelkich danych studenta;
 • Zapis do grupy, zmianę grupy, usunięcie z grupy, zmianę opłaty;
 • Przypisanie domyślnego płatnika studentowi na poziomie grupy;
 • Definicja systemu wpłat, określanie rat;
 • Wprowadzanie dokumentów (KP, KW, WB);
 • Wystawianie faktur, faktur korygujących, potwierdzanie faktur;
 • Sprzedaż towarów i usług;
 • Wypożyczenie i zwrot materiałów dydaktycznych;
 • Wprowadzenie świadectwa ukończenia kursu;

Screen z programu langsystem

Jak widać po znalezieniu ucznia dostępne są wszystkie informacje z nim związane oraz można wykonać wszystkie czynności, które mogą dotyczyć ucznia - nie trzeba otwierać dodatkowych modułów czy formularzy. Jest to więc spore udogodnienie oraz ogromna oszczędność czasu.