Grupy

Charakterystyka modułu Grupa:

Moduł dotyczący grup jest to szczególne miejsce w systemie, gdzie zbiegają się informacje o lektorach, uczniach i kursach. Wszystkie grupy definiowane są na określoną strukturę organizacyjną w schemacie: JĘZYK > PROFIL > POZIOM. Takie podejście usprawnia administrowanie grupami.

Po wybraniu grupy dostępne są następujące informacje:

 • Dane ogólne na temat grupy: czas trwania, opłaty, liczba godzin, poziom;
 • Studenci przypisani do grupy;
 • Lekcje grupy;
 • Bilans wpłat grupy;
 • Testy realizowane przez grupę;

W module 'Grupy' można wykonać operacje:

 • Edycja danych dotyczących grupy;
 • Przypisanie lektorów do grupy;
 • Wydruk informacji o grupie;
 • Wydruk bilansu wpłat grupy;
 • Określanie terminu i miejsca lekcji grupy;
 • Wprowadzanie realizacji testów grupy;