Finanse

Finanse szkoły

Zaległe wpłaty w module finanse programu Langsystem

Priorytetem programu LangSystem jest dbanie o finanse szkoły. Kontrola odbywa się na kilku poziomach:

  • System spłat - w przypadku spłat ratalnych sprawdzanie czy są zdefiniowane wszystkie raty oraz czy są one poprawne. Kontrola odbywa się podczas uruchamiania systemu (alert + raport) lub w dowolnym momencie pracy z programem na życzenie pracownika. Dodatkowo w przypadku błędów lub niepełnych rat nie jest możliwe dokonanie wpłaty.
  • Lista dłużników - podczas uruchamiania systemu sprawdzana jest lista dłużników, których termin spłat mija w określonym czasie (alert + raport). Raport ten można zobaczyć również w dowolnym momencie pracy z programem. W celu ułatwienia kontaktu z uczniami lista dłużników zawiera adresy, telefony, maile. Lista może zostać wydrukowana lub zapisana do formatu Excel. Możliwe jest ustawienia wyprzedzenia, z jakim system będzie kontrolował raty.
  • Przegląd wpłat - w module 'Student', po wybraniu danego studenta widoczny jest stan jego zobowiązań wobec szkoły. Symbole graficzne pomagają w określaniu, które kursy lub raty zostały spłacone. Widoczne są również kwoty, która pozostały do spłaty za całe kursy, raty. Pracownik ma wgląd we wszystkie dokumenty wpłat, wypłat, faktur. Dostępny jest wydruk rat wraz z kwotami zapłaconymi i pozostałymi do zapłaty.
  • Bilanse wpłat - dostępne są następujące bilanse wpłat:
    • bilans ogólny - całkowite kwoty z rozbiciem na poszczególne grupy - pozwala zlokalizować słabo płacące grupy;
    • bilans wpłat grupy - łączne kwoty w grupie z rozbiciem na poszczególnych studentów - pomaga zlokalizować słabo płacących studentów w grupie.

 

Finanse szkoły - bilans grupy

LangSystem zapewnia więc kompleksową kontrolę finansów szkoły: od sprawdzania poszczególnych wpłat po ogólne bilanse wpłat.

Nasz program porządkuje finanse szkoły i jednocześnie usprawnia działanie sekretariatu.